Vedtekter

Sørenga barnehage følger Oslo kommunen sine vedtekter da barnehagen eies av kommunen.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid