Kalender

Her en en liten oversikt over viktige datoer i 2016

26. februar

Karneval

1.mars

Barnehagedagen

24. mars

Skjærtorsdag- barnehagen er stengt

25. mars

Langfredag- barnehagen er stengt

28. mars

2. påskedag- barnehagen er stengt

5. mai

Kristi himmelfartsdag- barnehagen er stengt

6. mai

Planleggingsdag- barnehagen er stengt

16. mai

2.pinsedag- barnehagen er stengt

13.mai

17.mai-feiring i barnehagen

17. mai

Grunnlovsdag – barnehagen er stengt

25. mai

Foreldremøte

23.juni

Sommerfest for barn, foreldre og ansatte arrangert

19. august

Planleggingsdag- barnehagen er stengt

30. september

Planleggingsdag- barnehagen er stengt

13.september

Foreldremøte

24.oktober

FN-dagen

13. desember

Lucia-feiring

21.desember

Nissefest