Kalender

Her en en liten oversikt over viktige datoer i 2018

26. februar

Karneval

Uke 5

Questuke

28. mars

Barnehagen stenger kl.12.00, onsdag før skjærtorsdag

29. mars

Skjærtorsdag- barnehagen er stengt

30. mars

Langfredag- barnehagen er stengt

2. april

2 påskedag- barnehagen er stengt

18. april

Foreldremøte, informasjon om virksomhetsoverdragelse

10. mai

Kristi Himmelfartsdag- barnehagen er stengt

17.mai

Grunnlovsdag -  barnehagen steng

21. mai

2. pinsedag - barnehagen stengt

25. mai

Foreldremøte

22.juni

Sommerfest for barn, foreldre og ansatte arrangert

19. august

Planleggingsdag- barnehagen er stengt

30. september

Planleggingsdag- barnehagen er stengt

13.september

Foreldremøte

24.oktober

FN-dagen

13. desember

Lucia-feiring

21.desember

Nissefest